• Selectional garage door

    the highest quality

SECTIONAL GARAGE DOOR

Harmony, quality and safety

HATO sectional doors are a true blend of the highest quality and aesthetics.

 

EPCO panels that are manufactured in accordance with EU standards and requirements as well as construction elements made of high-quality steel make more and more customers decide to buy our garage door.

 

The harmonious operation of the door with the HATO drive gives you the joy of use for many years.

Our offer includes garage doors that are perfect for residential buildings, free-standing garages, workshops and warehouses.

 

We manufacture gates to individual dimensions, which allows them to be adapted to both new and existing buildings.

 

By focusing on practical solutions, we provide the highest comfort and safety of use.

HIGH QUALITY PANELS

FOR HIGH QUALITY DOOR

Epco's door panels are manufactured on highly-automated continuous production lines at three European locations. They are made of the highest quality foam from selected European suppliers.

 

Metallic coating Z225 with a guarantee of up to 20 years.

 

The monolithic structure of the panels offers dimensional and structural advantages. In a wide variety of designs, heights, thicknesses and colors.

 

Dedicated to perfection.

Epco - logo > Bramy segmentowe HATO >

Why HATO door...

1.

components of the highest quality of Polish production

2.

40 mm thick gate panel filled with PUR foam

3.

panel heat transfer coefficient U (W / m2K): 0.50 / 0.58 (initial / during use)

4.

the panels have a shape protection that prevents fingers from being pinched (FINGER-SAFE)

5.

structure made of galvanized steel elements

6.

ball shaped torsion springs for 25,000 cycles

7.

sealing around the perimeter ensuring proper thermal and acoustic insulation

8.

sectional doors available in manual and automatic versions

9.

overload protection in case of contact with an obstacle stops the gate leaf and then returns it upwards

10.

Integrated anti-bursting torsion springs ensure maximum safety

11.

protection against rope breakage - protects against spontaneous falling of the gate leaf if damage to the supporting ropes occurs (option)

12.

photosensors ensure the gate stops and returns to the open position, if an obstacle appears in the clear passage (option)

13.

sectional doors available in manual and automatic versions

Zasada ta dotyczy przede wszystkim możliwości statycznego zastosowania elementów i systemów konstrukcyjnych. Mając to na uwadze, wszystkie elementy konstrukcyjne wykonane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami niemieckimi i międzynarodowymi. 

 

Ciągła własna kontrola produkcji uzupełniana jest wielokrotnie w ciągu roku przez zewnętrzny nadzór akredytowanych instytutów badawczych. W ten sposób gwarantujemy zgodność produkcji z normami i zapewniamy naszym produktom niezbędne cechy statyczne i konstrukcyjne. 

 

Jako dobrowolny członek organizacji EPAQ (European Qualtity Association for Panels and Profiles) nasza firma zadeklarowała przestrzeganie wymogów normy EN 14509 oraz jej dyrektyw jakościowych. Potwierdzeniem tego jest oznaczenie jakości EPAQ.

Ponadto ważnym aspektem jest stosowanie do wymagań zgodności z zasadami fizyki budowli. 


Wiele z naszych produktów już spełnia zaostrzone wymagania normy EnEV 2009, która zaczęła obowiązywać w szczególności dla przemysłu i zakładów wytwórczych od dnia 01.10.2009.

 > Bramy segmentowe HATO >
 > Bramy segmentowe HATO >
 > Bramy segmentowe HATO >
 > Bramy segmentowe HATO >
 > Bramy segmentowe HATO >

Aktualności

In the range of HATO sectional door, we use three track solutions depending on the lintel height:

RF 350

 > Bramy segmentowe HATO >

RF 200

 > Bramy segmentowe HATO >

RF 70

 > Bramy segmentowe HATO >